?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
kommentti, merkintä, viesti - LJ Finnish Translation Team
dmtr
lj_suomi
dmtr
kommentti, merkintä, viesti
Eräällä kommenttisivulla vierekkäin lukee Poistettu merkintä ja Peitetty viesti. Minusta sellainen käyttötapa on harhaanjohtava: samalla sivulla voi lisätä kommentin, peittää viestin ja poistaa merkinnän. Kyseessähän on aina sama (tytär)merkintälaji.

Olen sitä mieltä, että kaikissa kolmessa tapauksessa tulee käyttää aina kommentti-sanaa.
1 comment or Leave a comment
Comments
tonique From: tonique Date: April 9th, 2003 03:04 am (UTC) (Link)

Kiitos huomautuksesta. "Kommentti" on todellakin paras vaihtoehto kaikkiin kolmeen. Joskus on hankala ymmärtää, miten käännökset voivat näkyä käytännössä.
1 comment or Leave a comment