?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
Termejä osa n+1 - LJ Finnish Translation Team
tonique
lj_suomi
tonique
Termejä osa n+1
Käänsin muutamia kohtia, mistä heräsi kysymyksiä käyttämien käännöksien käytännöllisyydestä. Siis pyydän mielipiteitänne:

* /developer/index.bml.code.header
Code Repository: 'koodivarasto'; 'säiliö' tuntui hieman tyhmältä

* /friends/index.bml.about
Syndicated Feed: Yleensäkin "syndication" on käännöksissäni 'syndikointi', koska lyhyttä muuta sanaa on vaikea keksiä. Mutta "feed" on suoraan käännettynä 'syöttö, syötevirta', mistä ei tule kovin hyvänkuuloinen *'syndikoitu syötevirta'. Kyseisessä kohdassa käänsin sen muotoon 'syndikoitu sivu'.

* "Backdate": Tälle en ole löytänyt vielä mitään käytännöllistä käännöstä... Se lienee viimeinen päivityssivulta vielä puuttuva käännös. (No tietenkin on vielä "You are currently logged in... jne. tuon lisäksi.)

Vielä tuli mieleeni, että onko päivityssivulla parempi lukea "älä muotoile automaattisesti" vai "ei automaattista muotoilua" ja "älä lähetä kommenttimuistutuksia" vai "älä lähetä kommentteja"? Ensimmäiset ovat merkinnänmuokkaussivulla ja toiset täydellisellä päivityssivulla.
2 comments or Leave a comment
Comments
zedinc From: zedinc Date: September 15th, 2003 06:58 am (UTC) (Link)
Varasto lienee oikein käännös. Repositoryhan voi tarkoittaa ihan tietovarastoakin.

Syndikoitu sivu on ihan hyvä kiertokeino. Suomen kielessähän ei syndikaatiolle tuossa merkityksessä ole varsinaista käännöstä.

Tuosta "backdate":sta... Mitenkäs olisi niinkin tönkkö käännös kuin "takapäivää"? Sen jälkeenhän on kuitenkin aina selitys sen tarkoituksesta. Eihän backdatekaan englantilaiselle juuri mitään kerro.

Ei automaattista muotoilua ja älä lähetä kommenttimuistutuksia tuntuvat selkeämmiltä vaihtoehdoilta.
From: chand Date: September 22nd, 2003 04:01 am (UTC) (Link)
ei automaattista muotoilua kuulostaa ainakin musta paremmalta. Ja ehkä älä lähetä kommenttimuistutuksia.
2 comments or Leave a comment