?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
Joissain kohdin on ilmeisesti pakko käyttää tili sanaa, esim.… - LJ Finnish Translation Team
lj_suomi
chand
Joissain kohdin on ilmeisesti pakko käyttää tili sanaa, esim.
Someone broke into my LiveJournal account!
Joku murtautui LiveJournal tililleni!
2 comments or Leave a comment
Comments
varjo From: varjo Date: May 9th, 2002 05:36 am (UTC) (Link)
ja sitten on tämä journal (onko se päiväkirja) ja friends list (kaverilista), yms. Minä käännän tuon yhden sivun (mitä sinäkin näköjään väsäilet Chand) ja sitten voidaan aloittaa näiden pohtiminen.
From: chand Date: May 9th, 2002 06:07 am (UTC) (Link)

enkös mä sanonut etten osaa organisoida asioita ..
2 comments or Leave a comment