?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
Customize ja modify? - LJ Finnish Translation Team
hippi420
lj_suomi
hippi420
Customize ja modify?
Olen kunnostautunut hieman tässä lomalla kääntelemään noita tekstejä suomeksi ja huomasin, että joissakin käännöksissä customize ja modify on molemmat käännetty muokkaamiseksi, toisissa customize on mukauttaa. Sekä Customize journal että Modify journal -sivut ovat näköjään otsikoltaan Muokkaa päiväkirjaa.

Onko olemassa jotain virallista politiikkaa kuinka nuo pitäisi kääntää? (Pahoittelen, etten jaksanut kovin pitkälle taaksepäin selailla tätä päiväkirjaa.) Tähän asti olen kääntänyt customizen pääsääntöisesti mukauttamiseksi ja pyrkinyt viittaamaan siihen jollain kiertoilmaisulla kun kyse on tuosta Muokkaa päiväkirjaa -sivusta (http://www.livejournal.com/customize/). Tämä lähinnä siksi, että useammassa kuin yhdessä FAQ:ssa käännös olisi muuten ollut jotain "Mene Muokkaa päiväkirjaa -sivun sijaan Muokkaa päiväkirjaa -sivulle" (kun käskettiin mennä modify-sivun sijaan customize-sivulle).

Tags:

1 comment or Leave a comment
Comments
zedinc From: zedinc Date: January 7th, 2006 12:22 pm (UTC) (Link)
Hm... En ainakaan muista tästä olleen keskustelua aiemmin.

Mitään virallista tähän liittyen ei tietääkseni ole, mutta nyt kun ajattelen asiaa tarkemmin, vaikuttaisi ihan järkevältä tehdä pesäero näiden kahden sanan välille. Käännöstä voisi yhtenäistää tältä osalta ja tehdä valinnan

customize=mukauttaa
modify=muokata

Tosin kannattaa miettiä vielä eroa tapauskohtaisesti, mikäli siihen on tarvetta.
1 comment or Leave a comment