?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
'public page', tahtooko tämä sanoa 'käyttäjätietosivu'? Viittaus… - LJ Finnish Translation Team
justme87
lj_suomi
justme87
'public page', tahtooko tämä sanoa 'käyttäjätietosivu'? Viittaus 'public page':en oli summaryssa 267,3 muistaakseni, hommassa kerrottiin lyhyesti minkä perusteella Plus-tilien mainokset valikoituvat, ja selityslistassa oli sukupuolen, iän ja ties minkä lisäksi tuo 'public page'. Tankke shöön.

Tags:
Current Mood: discontent mjyh

2 comments or Leave a comment
Comments
zedinc From: zedinc Date: July 10th, 2006 07:10 am (UTC) (Link)
Hmmm, tässä tapauksessa public viittaa vain sananmukaisesti julkiseen (kaikille näkyvään) sivuun. Mainos voidaan siis valita sivulta (esim. päiväkirjamerkintä) poimittujen sanojen perusteella, mutta yksityisiä päiväkirjamerkintöjä ei käytetä tähän. Samassa summaryssa muuten Plus-tili päiväkirjoja saa olla ihan Plus-päiväkirjoja. :P
justme87 From: justme87 Date: July 10th, 2006 08:37 pm (UTC) (Link)
Aa, kiitos kun luit läpi. ^_^
2 comments or Leave a comment