?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
Hei. Kökkö "options" -> "vaihtoehdot"- käännös. Aloin miettimään… - LJ Finnish Translation Team
anotherdream
lj_suomi
anotherdream
Hei. Kökkö "options" -> "vaihtoehdot"- käännös. Aloin miettimään käännettyjä Windows-ohjelmia... "Asetukset", ehdotan minä. Vastustusta?
1 comment or Leave a comment
Comments
varjo From: varjo Date: May 10th, 2002 03:10 am (UTC) (Link)
asetukset käy hyvin, ei varmaan ole muuta "järkevää" vaihtoehtoa sille.
1 comment or Leave a comment