?

Log in

No account? Create an account
Entries Friends Calendar User Info Finland Previous Previous Next Next
sanoja sanoja - LJ Finnish Translation Team
lj_suomi
chand
sanoja sanoja
Iloitkaa, sanasto on täällä taas.
Aletaan sitten riitelemään mitä mikin tarkoittaa. Tai toivottavasti ei.
1 comment or Leave a comment
Comments
sinje From: sinje Date: May 18th, 2002 03:30 pm (UTC) (Link)
Hyvältä näyttää!
1 comment or Leave a comment